Η πρόοδος και η επίδοση των σπουδαστών παρακολουθείται ενελλιπώς από το διδακτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του κολεγίου. Στόχος του συμβουλευτικού συστήματος είνια αφ’ ενός για να διευκολύνει τους σπουδαστές να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσιες των μαθημάτων και αφ’ ετέρου να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σκοπός του συμβουλευτικού συστήματος είναι:

  • να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους σπουδαστές σε θέματα ακαδημαικής φύσης.
  • να δίνει συμβουλές και λύσεις στα τυχόν προσωπικά προβλήματα κάθε σπουδάστριας.
  • να συσφίγγει τις σχέσεις ανάμεσα στους σπουδαστές, το ακαδημαικό και το διοικητικό προσωπικό.
  • να αναπτύσσει πνεύμα αλληλο-συνεργασίας σύμφωνα με την ακαδημαική φιλοσοφία του κολεγίου.