Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων σπουδών είνια η Ελληνική με δυνατότητα προσφοράς και στα Αγγλικά εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον απο ξένους φοιτητές.