Παραχώρηση θέσης φοιτητή σε συγκεκριμένο εξάμηνο μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Δηλαδή ένας υποψήφιος μπορεί οποτεδήποτε να υποβάλει αίτηση για να γίνιε αποδεκτός στο κολέγιο και αν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κολεγίου και του Νόμου μπορεί να του παραχωρηθεί θέση σε συγκεκριμένο έτος ή εξάμηνο σπουδών ανάλογα  με τη περίπτωση.

Η εισδοχή νέων φοιτητών γίνεται δύο φορές το χρόνο, δηλαδή τον Σεπτέμβριο– Οκτώβριο και Ιανουάριο- Φεβρουάριο.