Η διδασκαλία στο κολέγιο περιλαμβάνει:

  • Θεωρητικά μαθήματα
  • Πρακτική εξάσκηση
  • Διαλέξεις – σεμινάρια
  • Γραπτές εργασίες (projects)/ μελέτες περιπτώσεων