Στους αποφοίτους που έχουν ικανοποιήσει τα κριτήρια και τις προυποθέσεις και έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το κύκλο σπουδών τους, με εισήγηση του καθηγητικού συλλόγου απονέμεται τίτλος σπουδών για το συγκεκριμένο κλάδο, ως ακολούθως:

1.Αισθητική (2 Έτη, Δίπλωμα) απονέμεται Δίπλωμα στην Αισθητική

2.Εφηρμοσμένη Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα) απονέμεται Ανώτερο Δίπλωμα στην Εφηρμοσμένη Αισθητική

3.Αισθητική και Σύγχρονες Εναλλακτικές Θεραπείες (4 Έτη, Πτυχίο) απονέμεται Πτυχίο στην Αισθητική και Σύγχρονες Εναλλακτικές Θεραπείες.

4.Επαγγελματικό Μακιγιάζ (2 Έτη, Δίπλωμα) απονέμεται Δίπλωμα στο Επαγγελματικό Μακιγιάζ.