Τα προγράμματα σπουδών* θεωρητικά και πρακτικά, είναι ποιοτικά, ψηλού επιπέδου και προσαρμοσμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά επίπεδα εκπαίδευσης.

Η ποιότητα των προσφερομένων κλάδων σπουδών βασίζεται στη δομή και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια αισθητικής, στα επαρκή εκπαιδευτικά μέσα και υλικά και στο συνδυασμό της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής εξάσκησης. 

Οι συνεχείς επαφές με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικά σώματα συμβάλλουν στη συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων αισθητικής που προσφέρονται από το κολέγιο, το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται και ανταποκρίνεται δυναμικά και με ευελιξία στις εξελίξεις που συντελούνται στο χώρο της αισθητικής.