Αισθητική

2 Έτη, Δίπλωμα

 

Οι Διετείς κλάδοι Αισθητικής του Susini College, προσφέρονται στη Λεμεσό και Λευκωσία και έχουν εγκριθεί απο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Αξιολογηθεί- Πιστοποιηθεί από την Αρμόδια Κρατική Αρχή της Κύπρου, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

 

Σκοποί - Στόχοι του προγράμματος 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να δώσει στις σπουδάστριες μια ποιοτική και ψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην Αισθητική με μιά μεγάλη ποικιλία μαθημάτων θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης επαρκή χρόνο εξειδίκευσης.

 

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

  1. Η απόκτηση από τις σπουδάστριες μιας άρτιας θεωρητικής κατάρτισης και τεχνικών δεξιοτήτων ψηλού επιπέδου.
  2. Η εμπέδωση των γνώσεων, τεχνικών και μεθόδων, με καθημερινή πρακτική εξάσκηση και με τη προσφορά υπηρεσιών αισθητικής σε διάφορα μοντέλα κατά τη διάρκεια της φοίτησης υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας αισθητικής. 
  3. Η προσφορά από τις αποφοίτους του προγράμματος, ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών ψηλού επιπέδου, στο τομέα της Αισθητικής και η δυνατότητα τους για επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη στο χώρο της αισθητικής

 

Διάρκεια του προγράμματος 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο ακαδημαικά έτη των τεσσάρων εξαμήνων.

 

A' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α'
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS 
I101 Ανατομ?α 1   1 4
P101 Φυσιολογ?α 1   1 4
D101 Δερματολογ?α I  1   1 4
F101 Φυσικ?, ειδικ? θ?ματα 1   1 3
FT101 Αισθητικ? Προσ?που Ι 2 8 10 5
Y101 Υγιειν? 1   1 3
MK101 Μακιγι?ζ Ι 1 4 5 4
M101 Μανικιο?ρ - Πεντικιο?ρ 1 4 5 3
  ΣΥΝΟΛΟ 9 16 25 30

 

B' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β'
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS 
D102 Δερματολογ?α II 1   1 4
K102 Κοσμητολογ?α I 1   1 5
FT102 Αισθητικ? Προσ?που II 2 5 7 5
BT102 Αισθητικ? Σ?ματος Ι 1 4 5 5
CH102 Αρχ?ς Χημε?ας 1   1 3
DL102 Αποτρ?χωση 1 4 5 4
MK102 Μακιγι?ζ II 1 4 5 4
           
  ΣΥΝΟΛΟ 8 17 25 30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS 
D201 Δερματολογ?α III 1   1 4
K201 Κοσμητολογ?α II 1   1 5
E201 Επαγγελματικ?ς Σπουδ?ς I 1   1 3
Y201 Γυμναστικες Ασκ?σεις ** 1   1 3
FT201 Αισθητικ? Προσ?που III 1 7 8 5
BT201 Αισθητικ? Σ?ματος II 1 7 8 5
KMK201 Καλλιτεχνικ? Μακιγι?ζ 1 4 5 5
  ΣΥΝΟΛΟ 7 18 25 30

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS  
BS202 Αισθητικ? Χειρουργικ? 1   1 3
DN202 Δ?αιτα και Διατροφ? 1   1 3
E202 Επαγγελματικ?ς Σπουδ?ς ΙΙ 1   1 3
FA202 Πρ?τες Βο?θειες** 1   1 3
AR202 Αρωματοθεραπε?α Ι 1 4 5 4
FT202 Αισθητικ? Προσ?που IV 1 4 5 5
BT202 Αισθητικ? Σ?ματος III 1 5 6 5
DL202 Ριζικ? Αποτρ?χωση 1 4 5 4
  ΣΥΝΟΛΟ 8 17 25 30

 Διάρκεια Διδακτικής Περιόδου: 45’

* Το κολέγιο επιφυλάσεται του δικαιώματος του να επιφέρει αλλαγές στους κλάδους ή/ και στους τίτλους σπουδών που προσφέρει χωρίς προειδοποίηση, μετά από απόφαση/ έγκριση των Αρμοδίων Αρχών.

** Το μάθημα είναι θεωρητικό και πρακτικό.

 

Προοπτικές απασχόλησης

. Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής . Ινστιτούτα Αισθητικής . Κέντρα Spa . Καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών . Εταιρείες προιόντων και μηχανημάτων Αισθητικής . Κέντρα Αδυνατίσματος και Γυμναστήρια.