Εφηρμοσμένη Αισθητική
3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα

Ο Τριετείς κλάδοι στην Εφηρμοσμένη Αισθητική του Susini College προσφέρονται στη Λεμεσό και Λευκωσία και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Αξιολογηθεί- Πιστοποιηθεί από την Αρμόδια Κρατική Αρχή της Κύπρου, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

 

Σκοποί - Στόχοι του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είνια να προσφέρει στις σπουδάστριες μια άρτια θεωρητική και κατάρτιση και τεχνικές δεξιότητες ανωτέρου επιπέδου για να είνια ικανές να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες αισθητικής ικανοποιώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

 

Στόχοι του προγράμματος είναι:

* η παροχή προς τις σπουδάστριες μιας άρτιας θεωρητικής κατάρτισης και τεχνικών δεξιοτήτων ανωτέρου επιπέδου στην αισθητική.

* η σωστή εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων με τη χρήση κοσμητικών προιόντων και ηλεκτρικών συσκευών αισθητικής και η εμπέδωση τους με καθημερινή πρακτική εξάσκηση.

* η κατανόηση των ολιστικών αρχών και η σωστή εφαρμογή συμπληρωματικών θεραπειών μέσα στα πλαίσια των ειδικών αισθητικών θεραπειών που προσφέρει η σύγχρονη αισθητικός με επάρκεια και ασφάλεια.

* η απόκτηση εμπειρίας με τη προσφορά υπηρεσιών αισθητικής σε μοντέλα που προσέρχονται στο κολέγιο κατά τη διάρκεια της φοίτησης υπό την επίβλεψη της εκπαιδεύτριας αισθητικής

* η σωστή οργάνωση, διαχείρηση και προώθηση του ινστιτούτου αισθητικής

* η δημιουργία εποικοδομητικών επαγγελματικών σχέσεων και η σωστή τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας

* η δημιουργία επαγγελματιών αισθητικών με ανώτερα προσόντα στην αισθητική, ικανών να προσφέρουν ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες αισθητικής με επάρκεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

* η δυνατότητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών και συνέχιση της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης τους 

 

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είνια τρία ακαδημαικά έτη των έξι εξαμήνων.

 

A' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
I101 Ανατομ?α 1   1 4
P101 Φυσιολογ?α 1   1 4
D101 Δερματολογ?α Ι 1   1 4
F101 Φυσικ?, ειδικ? θ?ματα 1   1 3
FT101 Αισθητικ? Προσ?που Ι 2 8 10 5
Y101 Υγιειν? 1   1 3
MK101 Μακιγι?ζ Ι 1 4 5 4
M101 Μανικιο?ρ - Πεντικιο?ρ 1 4 5 3
  ΣΥΝΟΛΟ 9 16 25 30

 

B' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
D102 Δερματολογ?α II 1   1 4
K102 Κοσμητολογ?α I 1   1 5
FT102 Αισθητικ? Προσ?που II 2 5 7 5
BT102 Αισθητικ? Σ?ματος I 1 4 5 5
CH102 Αρχ?ς Χημε?ας 1   1 3
DL102 Αποτρ?χωση 1 4 5 4
MK102 Μακιγι?ζ II 1 4 5 4
           
  ΣΥΝΟΛΟ 8 17 25 30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS 
D201 Δερματολογ?α III 1   1 4
K201 Κοσμητολογ?α II 1   1 5
E201 Επαγγελματικ?ς Σπουδ?ς I 1   1 3
Y201 Γυμναστικες Ασκ?σεις ** 1   1 3
FT201 Αισθητικ? Προσ?που III 1 7 8 5
BT201 Αισθητικ? Σ?ματος II 1 7 8 5
KMK201 Καλλιτεχνικ? Μακιγι?ζ 1 4 5 5
  ΣΥΝΟΛΟ 7 18 25 30

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS  
BS202 Αισθητικ? Χειρουργικ? 1   1 3
DN202 Δ?αιτα και Διατροφ? 1   1 3
E202 Επαγγελματικ?ς Σπουδ?ς ΙΙ 1   1 3
FA202 Πρ?τες Βο?θειες** 1   1 3
AR202 Αρωματοθεραπε?α Ι 1 4 5 4
FT202 Αισθητικ? Προσ?που IV 1 4 5 5
BT202 Αισθητικ? Σ?ματος III 1 5 6 5
DL202 Ριζικ? Αποτρ?χωση 1 4 5 4
  ΣΥΝΟΛΟ 8 17 25 30

 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
D301 Δερματολογ?α ΙV 1   1 4
AT301 Αν?τερες Αισθητικ?ς Θεραπε?ες & Ν?ες Τεχνολογ?ες στην Αισθητικ? Ι 2 5 7 5
AR301 Αρωματοθεραπε?α II 2 4 6 5
BM301 Επαγγελματικ? Οργ?νωση και Διε?θυνση Ι 1   1 3
IT301 Ηλεκτρονικο? Υπολογιστ?ς I* 1   1 3
EN301 Αγγλικ? I 1   1 2
CT301 Συμπληρωματικ?ς Θεραπε?ες I   5 5 5
CMK301 Δημιουργικ? Μακιγι?ζ I   3 3 3
  ΣΥΝΟΛΟ 8 17 25 30

 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
D302 Δερματολογ?α V 1   1 4
AT302 Αν?τερες Αισθητικ?ς Θεραπε?ες & Ν?ες Τεχνολογ?ες στην Αισθητικ? ΙΙ 2 5 7 5
AR302 Αρωματοθεραπε?α IIΙ 2 4 6 5
BM302 Επαγγελματικ? Οργ?νωση και Διε?θυνση ΙΙ 1   1 3
IT302 Ηλεκτρονικο? Υπολογιστ?ς IΙ* 1   1 3
EN302 Αγγλικ? IΙ 1   1 2
CT302 Συμπληρωματικ?ς Θεραπε?ες ΙΙ   5 5 5
CMK302 Δημιουργικ? Μακιγι?ζ IΙ   3 3 3
  ΣΥΝΟΛΟ 8 17 25 30

 

Προοπτικές απασχόλησης

. Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής . Ινστιτούτα Αισθητικής . Κέντρα Spa και Spa ξενοδοχείων . Κέντρα Ιατρικής Αισθητικής . Κέντρα Υγείας και Ομορφιάς με εξειδικευμένες θεραπείες . Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σαν Εκπαιδεύτριες Αισθητικής . Καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών . Εταιρείες προιόντων και μηχανημάτων Αισθητικής . Κέντρα αδυνατίσματος και Γυμναστήρια . Μακιγιέρ σε τηλεοπτικούς σταθμούς.