Αισθητική και Σύγχρονες Εναλλακτικές Θεραπείες

4 Έτη, Πτυχίο

Ο τετραετής κλάδος στην Αισθητική και Σύγχρονες Εναλλακτικές Θεραπείες προσφέρεται στη Λεμεσό, και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Αξιολογηθεί- Πιστοποιηθεί από την Αρμόδια Κρατική Αρχή της Κύπρου, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π).

 

Σκοποί- Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να δώσει στις σπουδάστριες μια ποιοτική εκπαίδευση στην Αισθητική σε πτυχιακό επίπεδο, για τη δημιουργία ψηλής ποιότητας επαγγελματιών ασιθητικών ικανών να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις γνώσεις και δεξιότητες τους προσφέρονατς ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες αισθητικής με επάρκεια και ασφάλεια και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

Στόχοι του προγράμματος είναι:

• Να εμβαθύνει και να αναβαθμίσει τις γνώσεις και δεξιότητες των σπουδαστών στην Αισθητική σε πτυχιακό επίπεδο ώστε να μπορούν αν προσφέρουν σωστά και αποτελεσματικά ποιοτικές υπηρεσίες αισθητικής ψηλού επιπέδου.

• Να δώσει στις σπουδάστριες την ικανότητα να αναπτύξουν με επάρκεια και να εφαρμόσουν τεχνικές. μεθόδους τεχνολογία και τη χρήση κοσμητικών προιόντων

• Να προσφέρει στους σπουδαστές την απαιτούμενη κατάρτιση και εκπαίδευση ώστε να κατανοήσουν περαιτέρω τις ολιστικές αρχές και να εφαρμόσουν  σωστά σύγχρονες εναλλακτικές θεραπείες που προσφέρει η σύγχρονη αισθητικός

• Να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές σε θεραπείες αισθητικής ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και να προσφέρουν σύγχρονες, ποιοτικές υπηρεσίες αισθητικής με επάρκεια και ασφάλεια.

• Να προσφέρει μιά πλήρη κατάρτιση για επιτυχημένη λειτουργία ινστιτούτου αισθητικής με αποτελεσματική οργάνωση και διεύθυνση, καλή επικοινωνία και επαγγελματισμό.

• Να εφοδιάσει τους σπουδαστές με ψηλού επιπέδου προσόντα για να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες, να διατηρούν σψστές επαγγλεματικές σχέσεις και συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες, να συνεχίσουν τη δια βίου μάθηση τους ή/ και να προχωρήσουν με περαιτέρω σπουδές.

 

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα ακαδημαικά έτη των οκτώ εξαμήνων.

 

Προοπτικές Απασχόλησης

. Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής . Ινστιτούτα Αισθητικής . Κέντρα Spa και Spa ξενοδοχείων . Κέντρα Ιατρικής Αισθητικής . Κέντρα Υγείας και Ομορφιάς με εξειδικευμένες θεραπείες . Κέντρα Υγείας και Ομορφιάς και εφαρμογής Εναλλακτικών Θεραπειών . Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σαν Εκπαιδεύτριες Αισθητικής . Καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών . Εταιρείες προιόντων και μηχανημάτων Ασισθητικής . Κέντρα αδυνατίσματος και Γυμναστήρια . Μακιγιέρ σε τηλεοπτικούς σταθμούς.