Η φοίτηση στο κολέγιο είναι καθημερινή, πέντε μέρες τη βδομάδα. Λειτουργούν πρωινά, απογευματινά ή / και βραδινά τμήματα. 

Η φοίτηση απαιτεί τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων, η οποία είναι υποχρεωτική. Οι σπουδάστριες προτρέπονται να προσέρχονται κανονικά και με ακρίβεια στα τμήματα τους, να παρακολουθούν όλα τα προγραμματισμένα θεωρητικά μαθήματα τους και να συμμετέχουν στη πρακτική εξάσκηση.

Η κανονική παρακολούθηση συνδέεται με την ανάλογη καλή επίδοση στη πρακτική εξάσκηση, στα διαγωνίσματα και στις εξετάσεις. Αν η σπουδάστρια είναι αναγκασμένη να απουσιάσει από το μάθημα, υποχρεούται να επικοινωνήσει με το κολέγιο το συντομότερο δυνατό και κατά την επάνοδο της να παρουσιάσει δικαιολογητικό από το κηδεμόνα/ γονέα της.

Απουσία λόγω ασθενείας θα πρέπει να αναφέρεται στο κολέγιο και να προσκομίζεται επίσημη ιατρική βεβαίωση από γιατρό. Απουσία από τα μαθήματα, πέραν του επιτρεπομένου από τους εσωτερικούς κανονισμούς του κολεγίου αριθμού απουσιών δυνατό να σημαίνει αποκλεισμό απο εξετάσεις και παραπομπή σε επόμενη εξεταστική περίοδο και αποτυχία στα μαθήματα. 

Η μετεγγραφή σπουδαστριών σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευτικά αξιολογημένο– πιστοποιημένο κλάδο που λειτουργεί στη Κύπρο ή στο εξωτερικό.