Το κολέγιο διαθέτει για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των σπουδαστριών του δανειστική βιβλιοθήκη με διάφορα εξειδικευμένα βιβλία που καλύπτουν τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται. Υπάρχουν επίσης μηνιαία περιοδικά, δημοσιεύσεις και εκδόσεις κτλ.