Τα δίδακτρα για κάθε ακαδημαικό έτος είναι προπληρωτέα. Κατόπιν ειδικής συμφωνίας η καταβολή τους μπορεί να γίνεται τμηματικά και ως εξής :

α) Με την εγγραφή καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής και η προκαθορισμένη

προκαταβολή από το συνολικό ποσό των διδάκτρων.

β) Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται σε 8 μηνιαίες δόσεις, από τη 1η έως την

5η κάθε μήνα, με αρχή το μήνα Οκτώβριο και εξόφληση αρχές Μαίου.

Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνεται το δικαίωμα εγγραφής, είδη αισθητικής και καλλυντικά που χρησιμοποιούνται κατά τη πρακτική εξάσκηση στην αισθητική. 

Με την εγγραφή της η σπουδάστρια αποδέχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση πλήρους καταβολής του συνόλου των διδάκτρων, δικαιωμάτων και τελών του κλάδου / προγράμματος σπουδών της.

Μη συμμόρφωση της σπουδάστριας στις οικονομικές υποχρεώσεις της συνεπάγεται πλήρης απώλεια των δικαιωμάτων της στο κολέγιο (συμμετοχή στα μαθήματα, σε εξετάσεις, βαθμολογίες, στην απονομή τίτλων κλπ.).

Το ποσό των διδάκτρων είναι το ίδιο ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής. Σπουδάστρια που γράφεται μετά την 1η Οκτωβρ?ου καταβάλλει και τις δόσεις των μηνών που έχουν περάσει.

Το δικαίωμα προ/ εγγραφής, η προκαταβολή, τα δίδακτρα, δικαιώματα και τέλη δεν επιστρέφονται. Το κολέγιο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη πληρωμή οποιουδήποτε υπολοίπου διδάκτρων, δικαιωμάτων, τελών κλπ. σε περίπτωση που σπουδάστρια αποχωρήσει ή αποπεμφθεί από το κολέγιο για οποιονδήποτε λόγο.

Τα δίδακτρα, δικαιώματα και τέλη εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.