Το κολέγιο προσφέ αριθμό υποτροφιών υπό μορφή μείωσης διδάκτρων και τελών σε απόφοιτους σχολών μέσης εκπαίδευσης.

Αν οι υποψήφιοι για διεκδίκηση είναι περισσότεροι απο τον αριθμό των χορηγουμένων υποτροφιών και ισοδύναμοι, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να χορηγήσει μέρος της υποτροφίας για να καλύψει όλους τους ισοδύναμους υποψηφίους.