ΑκαδημαικÏŒ Έτος 2015-2016
(1/9/2015 – 31/8/2016)
                
 
              2015  
Έναρξη Ακαδημαικού έτους 1 Σεπτεμβρίου  
Επαναληπτική εξεταστική περίοδος 1-11 Σεπτεμβρίου  
Έναρξη μαθημάτων Α’ Εξαμήνου 2 Οκτωβρίου (2ον έτος-15 Σεπτεμβρίου
Αργία (Ημέρα Ανεξαρτησίας) 1 Οκτωβρίου  
Αργία (Εθνική Γιορτή) 28 Οκτωβρίου  
Διακοπές (Χριστούγεννα) 23 Δεκ- 6 Ιαν 2016  
     
                2016  
Τίτλος μαθημάτων Α’ Εξαμήνου 9 Ιανουαρίου  
Εξετάσεις Α’ Εξαμήνου 11-29 Ιανουαρίου  
Έναρξη μαθημάτων Β’ Εξαμήνου 1 Φεβρουαρίου  
Αργία (Καθαρά Δευτέρα) 14 Μαρτίου  
Αργία (Εθνική Γιορτή) 25 Μαρτίου  
Αργία (Εθνική Γιορτή) 1 Απριλίου  
Διακοπές (Πάσχα) 25 Απριλίου-8 Μαίου  
Αργία (Εργατική Πρωτομαγιά) 1 Μαίου  
Τίτλος μαθημάτων Β’ Εξαμήνου 20 Μαίου 16 Μαίου
Εξετάσεις Β’ Εξαμήνου 25 Μαίου - 12 Ιουνίου 18 Μαίου - 5 Ιουνίου
Αργία (Αγίου Πνεύματος) 20 Ιουνίου  

 

Ε?ναι δυνατό να υπάρξουν μικρές παρεκκλίσεις από τις πιο πάνω ημερομηνίες χωρίς να επηρεάζεται η προβλεπόμενη περίοδος εργασίας της σχολής.