Το Συμβούλιο του κολεγίου αποτελεί το υπεύθυνο Σώμα για τη διοίκηση και τη διαμόρφωση της πολιτικής του κολεγίου. Το Συμβούλιο συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη και τον διευθυντή για ακαδημαικά, διοικητικά, και άλλα θέματα, για τους εσωτερικούς κανονισμούς και για οποιονδήποτε θέμα παραπευθεί στο Συμβούλιο από τον ιδιοκτήτη.

Η ποιότητα των σπουδών που παρέχονται, οι διδακτικές μέθοδοι, η πρόοδος και η αξιολόγηση των σπουδαστών και κάθε συναφές εκπαιδευτικό/ακαδημαικό θέμα συζητείται και εξετάζεται από τον Καθηγητικό σύλλογο και την Ακαδημαική επιτροπή του κολεγίου.

Τα διοικητικά και άλλα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του κολεγίου που επιλαμβάνεται η Διοικητική επιτροπή ενώ τα σοβαρά θέματα που αφορούν την πειθαρχία και τάξη στο κολέγιο επιλαμβάνεται η Πειθαρχική επιτροπή.