Τόσο στη Λεμεσό όσο και στη Λευκωσία οι κτιριακές εγκαταστάσεις του κολεγίου αποτελούνται από κτίρια με κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης για την άρτια εκπαίδευση των σπουδαστών.

Υπάρχουν αίθουσες διευθυντικού και διδακτικού προσωπικού, θεωρίας και διαλέξεων, πρακτικής εξάσκησης προσώπου και σώματος, μακιγιάζ, βιβλιοθήκης, χώρος αναψυχής κτλ.

Το κολέγιο διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά τελικής έγκρισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθεί για συνεχή βελτίωση και αναβάθμηση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει έχει ανεγείρει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με προδιαγραφές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λεμεσό και έχει πρόσφατα ανακαινίσει τις εγκαταστάσεις του στη Λευκωσία.